Auzef Sosyoloji Lisans Programı’nın Amacı Nedir?

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programı’nın Amacı Nedir?

Sosyoloji Lisans Programının amacı, teori ile yaşamı birleştirmek ve öğrencileri somut toplumsal vakalarla ilişkilendirerek yetiştirmektir. Bu doğrultuda, öğrenciler derslerde alan araştırmaları yapmaya ve kendi bağımsız projelerini geliştirmeye yönlendirilirler. Daha iyi bir toplumsal yaşam, toplum içinde yaşanan düzensizlikleri gidermek ve bunlara çözüm üretmek için alanında donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Auzef Sosyoloji Lisans Programına Kayıt Şartları Nelerdir?

Sosyoloji lisans programına kayıt yaptırmak için, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile kayıt, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile kayıt ve İkinci Üniversite kapsamında sınavsız kayıt olabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programına kayıt yaptırmak için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ndan eşit ağırlık türünde en az 224 puan almak yeterlidir.

Aöf  Sosyoloji mezunlarının iş olanakları nelerdir?

Sosyoloji Lisans Programından mezun olanlar; adalet, iç işleri, aile ve sosyal politikalar, sağlık bakanlıkları, şirketlerin insan kaynakları bölümü, medya kuruluşları, araştırma şirketleri ayrıca çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve buna benzer kuruluşlarda proje yöneticisi, uzman, memur, araştırmacı ve sosyolog olarak çalışabilirler. Gerekli sertifikalar alındığında bu bölümden mezun olan öğrenciler aile danışma unvanı alabilir ve lisansüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilirler.

Sosyoloji Bölümünden Mezun Olma Şartları:

Açık öğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programından mezun olmak için, 240 AKTS kredilik derslerin tamamı alınmalıdır. Derslerden herhangi birisinin harf notunun FF, YZ, DZ olması durumunda mezun olamazsınız. Ayrıca tüm dersleri aldıktan sonra Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’dan az olursa mezun olamazsınız. Tüm bu şartları yerine getiren öğrenci, Açık öğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması alır.

Peki Sosyoloji Bölümünde Nasıl Başarılı Olabiliriz? 

Sosyoloji lisans programında başarılı olmak için,  açık öğretim fakültelerinin yayınladığı geçmiş yılların çıkmış sosyoloji sorularını çözerek, bunun yanında üniversitelerin yayınladığı aöf sosyoloji kitaplarından yararlanarak ve pdf sosyoloji ders notlarından yardım alarak başarılı bir şekilde bölümü bitirebilirsiniz.

Sosyoloji Lisans Programlarında Okutulan Dersler Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Lisans Bölümü:

1.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi I
 • Felsefeye giriş
 • Psikolojiye giriş I
 • Siyasal düşünceler tarihi
 • Sosyolojiye giriş I
 • Türk dili I
 • Yabancı dil I

1.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi II
 • Psikolojiye giriş II
 • Sosyolojiye giriş II
 • Türk dili II
 • Yabancı dil II
 • Küçük gruplar sosyolojisi
 • Uygarlık tarihi

2.Sınıf Dersler (Güz  Dönemi)

 • Bilimsel araştırma teknikleri
 • Çağdaş psikoloji akımları
 • Felsefe tarihi ve sorunları I
 • Klasik mantık
 • Sosyal psikolojiye giriş I
 • Sosyoloji tarihi I
 • Türkiye’nin toplumsal yapısı

2.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Felsefe tarihi ve sorunları II
 • Sosyal psikolojiye giriş II
 • Sosyoloji tarihi II
 • Kent sosyolojisi
 • Sosyal tabakalaşma
 • Türk sosyoloji tarihi

3.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Aile sosyolojisi
 • Değişim sosyolojisi
 • Din ve toplum
 • Hukuk, suç ve toplum
 • İletişim sosyolojisi
 • Modern mantık

3.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Bilimsel bilginin sosyolojisi
 • Çağdaş sosyoloji teorileri
 • Eğitim sosyolojisi
 • Endüstri sosyolojisi
 • Gündelik hayatın sosyolojisi
 • Modernliğin sosyolojisi

4.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Kültür sosyolojisi ve kültürel çalışmalar
 • Küreselleşme çağında göç
 • Nüfus ve toplum
 • Siyaset felsefesi
 • Tarih felsefesi
 • Toplumsal cinsiyet tartışmaları

4.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Boş zamanlar sosyolojisi
 • Edebiyat, sanat ve toplum
 • Estetik
 • Girişimcilik
 • Kentsel yenileşme ve kentsel dönüşüm
 • Küreselleşen dünyada toplumsal meseleler

Bu bölümde okutulan derslere Auzef Aöf Sorular, Auzef Ders Kitabı ve Auzef Ders Özeti şeklinde sitemizden ulaşabilirsiniz. https://www.hizliaof.com