İstanbul Üniversitesi AUZEF Adalet Ön Lisans Programının Amacı Nedir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Adalet Ön Lisans Programının Amacı Nedir?

Adalet ön lisans programının amacı; Hukukun temel kavramlarından hareketle basit hukuk sorunlarını çözebilen, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış, adliyede işlerin düzgün planlanması ve yürütülmesine yardımcı olan adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

AUZEF Adalet Ön Lisans Programına Kayıt Şartları Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Adalet Ön Lisans Programına kayıt yaptırmak için, ÖSYM tarafından yapılan  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ndan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 230 puan almak yeterlidir. Ayrıca, adalet programları mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültesinde lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olabilmektedirler.

AUZEF Adalet Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Adalet Bölümünden Mezun Olma Şartları Nelerdir?

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Peki Adalet Bölümünde Nasıl Başarılı Olabiliriz?

Adalet ön lisans programında başarılı olmak için, açık öğretim fakültelerinin yayınladığı geçmiş yılların çıkmış adalet sorularını çözerek, bunun yanında sitemizde yayınlanan adalet ders notlarına çalışarak ayrıca AUZEF Mobil uygulamasıyla ders içeriklerinin epub ve pdf formatlarını, tablet ve akıllı telefonlarınızda da görüntüleyerek bölümü başarılı bir şekilde bitirebilirsiniz.

Adalet Ön Lisans Programlarında Okutulan Dersler Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Adalet Ön Lisans Programı:

1.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Anayasa Hukuku
 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
 • Genel Muhasebe
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Medeni Hukuk
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil I

1.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Adalet Psikolojisi
 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
 • Borçlar Hukuku
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil II
 • Yargı Örgütü Ve Tebligat

2.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • Hukuk Dili Ve Adli Yazışma
 • İdare Hukuku
 • Kalem Mevzuatı
 • Medeni Usul Hukuku
 • Ticaret Hukuku

2.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Avukatlık Ve Noterlik Mevzuatı
 • Banka Hukuku
 • Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku
 • İcra İflas Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • UYAP-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi