İstanbul Üniversitesi Tarih Lisans Programı’nın Amacı Nedir?

İstanbul Üniversitesi Tarih Lisans Programının Amacı Nedir?

Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Auzef Tarih Lisans Programına Kayıt Şartları Nelerdir?

Tarih lisans programına kayıt yaptırmak için, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile kayıt, YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile kayıt, Yatay Geçiş ile kayıt ve İkinci Üniversite kapsamında sınavsız kayıt olabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Lisans Programına kayıt yaptırmak için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ndan sözel türünde en az 235 puan almak yeterlidir. Tarih Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

Tarih Lisans Programı Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Tarih Lisans Programı mezunlarından, Osmanlıcaya hakim olacak öğrenciler arşivci veya tasnif elemanı unvanlarıyla tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adliyeler gibi eski kayıtları saklayan ve bu kayıtlardan istifade etmek mecburiyetinde olan kurumlarda çalışabilirler. Mezunlar, sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmacı, uzman ve akademisyen olabilecekleri gibi yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle araştırma merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir.

Tarih Bölümünden Mezun Olma Şartları:

Tarih Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Tarih Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açık öğretim Fakültesi Tarih Lisans Programı Diploması” alırlar.

Peki Tarih Bölümünde Nasıl Başarılı Olabiliriz?

Tarik Lisans Programında başarılı olmak için, aöf çıkmış tarih sorularını çözerek ve sitemizde yer alan tarih ders notlarından yararlanarak bölümü başarı ile bitirebilirsiniz.

Bu bölümde okutulan derslere AÖF Çıkmış Sorular, Ders Kitabı ve Ders Özeti şeklinde sitemizden ulaşabilirsiniz. https://www.hizliaof.com/

Tarih Lisans Programlarında Okutulan Dersler Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Tarih Lisans Bölümü:

1.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Anadolu ve Mezopotamya Tarihi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Eski Mısır Tarihi
 • Osmanlı Türkçesine Giriş
 • Türk Dili I
 • Türk Tarihine Giriş
 • Yabancı Dil I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I

1.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Eski İran Tarihi
 • Hun Tarihi
 • Osmanlı Türkçesi
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II

2.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Antik Numismatik
 • Balkan Tarihi (250-1453)
 • Göktürkler
 • İslam Tarihi
 • Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914)
 • Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş

2.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Antik Yunan Sosyal Tarihi
 • Doğu Avrupa Türk Tarihi
 • Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Tarihi Metinleri
 • Roma Tarihi
 • Uygurlar

3.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • 17-18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi
 • Haçlı Seferleri Tarihi
 • İlk Türk İslam Devletleri Tarihi
 • Osmanlı Denizcilik Tarihi
 • Selçuklular Tarihi
 • Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Tarihi

3.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi
 • Altınordu Tarihi
 • Avrupa Tarihi
 • Memlükler Tarihi
 • Rusya Tarihi
 • Türkistan Tarihi

4.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Dinler Tarihi
 • Osmanlı Diplomasi Tarihi
 • Osmanlı İktisat Tarihi
 • Osmanlı Tarihi (1789-1908)
 • Osmanlı Teşkilatı ve Kültür Tarihi
 • Sömürgecilik Tarihi

4.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)
 • Meşrutiyet Dönemi Tarihi
 • Osmanlı Sosyal Tarihi
 • Türk Demokrasi Tarihi
 • Türk Dış Politikası
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi