İstanbul Üniversitesi Auzef Felsefe Lisans Programının Amacı Nedir?

İstanbul Üniversitesi Felsefe Lisans Programının Amacı Nedir?

Felsefe Lisans programının amacı, felsefe kültürünü okuyup anlayabilmek, yeni yorumlar üretebilmek için gerekli yetenekleri ve düşünme disiplinini sağlamak, üstün yetenekli lider düşünürler yetiştirmektir. 

Auzef Felsefe Lisans Programına Kayıt Şartları Nelerdir?

Felsefe lisans programına kayıt yaptırmak için, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile kayıt, YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile kayıt, Yatay Geçiş ile kayıt ve İkinci Üniversite kapsamında sınavsız kayıt olabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programına kayıt yaptırmak için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ndan eşit ağırlık türünde en az 200 puan almak yeterlidir.

Aöf  Felsefe mezunlarının iş olanakları nelerdir?

Felsefe Lisans Programı Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra örneğin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ülke çapındaki yaygın kurumlarında, yerel yönetimlerde özellikle Aile Danışmanı olarak topluma çok büyük katkıda bulunabilirler. Farklı kurumların Etik Kurulları’nda, özel eğitim kurumlarında ve özellikle de her geçen gün sayısı artan Bilim Sanat Merkezleri’nde daha etkili konumlarda çalışabilirler; felsefi danışmanlık, mentörlük yapabilirler. Stratejik araştırma kurumlarında, düşünce kuruluşlarında çalışabilirler.

Felsefe Bölümünden Mezun Olma Şartları:

Açık öğretim Felsefe Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin, zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olması, 240 AKTS Kredisini tamamlamış olmaları, mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir. Tüm bu şartları yerine getiren öğrenci, Açık öğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması alır.

Peki Felsefe Bölümünde Nasıl Başarılı Olabiliriz?

Felsefe lisans programında başarılı olmak için, çıkmış felsefe sorularını çözerek ve sitemizde yayınladığımız auzef felsefe ders notlarından yararlanarak bölümü başarı ile bitirebilirsiniz.

Bu bölümde okutulan derslere AÖF Çıkmış Sorular, Ders Kitabı ve Ders Özeti şeklinde sitemizden ulaşabilirsiniz. https://www.hizliaof.com

Felsefe Lisans Programlarında Okutulan Dersler Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Felsefe Lisans Bölümü

1.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Felsefenin Temel Kavramları
 • Felsefeye Giriş
 • İlkçağ Felsefesi
 • Klasik Mantık
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I

1.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Bilgi Felsefesi
 • Felsefi Düşüncenin Oluşumu
 • İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi
 • İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi Metinleri
 • Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II

2.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Ahlak Felsefesi
 • Felsefenin Temel Disiplinleri
 • İslam Düşüncesine Giriş
 • Modern Mantık
 • Psikolojiye Giriş I
 • Sosyolojiye Giriş I

2.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Akıl ve Eylem
 • Felsefe Bilim Din İlişkileri
 • Klasik Türk Düşüncesi
 • Ortaçağ Felsefesi Tarihi
 • Psikolojiye Giriş II
 • Sosyolojiye Giriş II

3.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Felsefe Tarihi Sorunları I
 • Modern Felsefenin Oluşumu
 • Sosyal Psikolojiye Giriş I
 • Sosyoloji Tarihi I
 • Tarih Felsefesi
 • Türk İslam Felsefesi Tarihi I

3.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Felsefe Tarihi Sorunları II
 • Mantık Felsefesi
 • Sosyal Psikolojiye Giriş II
 • Sosyoloji Tarihi II
 • Türk İslam Felsefesi Tarihi I
 • Yeniçağ Felsefesi

4.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • YY Felsefesinin Temel Sorunları
 • Değer Felsefesi
 • Mantık Çeşitleri I
 • Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi
 • Pozitivist Felsefe
 • Siyaset Felsefesi

4.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • YY Felsefesi
 • Çağdaş Sosyoloji Teorileri
 • Mantık Çeşitleri II
 • Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi
 • Yaşama Felsefeleri
 • Zihin Felsefesi